ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
bulletรอบรู้เรืองโฮ่ง
bulletจัดกระเป๋าให้สุนัข
bulletการชำระเงิน -Payment
bulletMembership
bulletMister Dog Club Foundation
dot
บริการขนย้านสุนัขแมว
dot
bulletบริการนำข้าสัตว์เลี้ยงมาประเทศไทย
bulletบริการส่งออกสุนัขและแมวไปทั่วโลก
bulletบริการขนย้ายสุนัขและแมวภายในประเทศ
bulletการประกันอุบัติเหตุสุนัข
bulletคำถามที่พบบ่อยในการย้ายสุนัขและแมว
bulletลัีกษณะของลาบราดอร์และอุปนิสัย
bulletภาพกิจกรรม งาน Bangkok Seiger 2008
bulletภาพบรรยากาศ Toy Dog Club Thailand


Bag Factory ( Produce every kind of Bag)


Mister Dog Club Foundation

 Let 's Share to the others!   by Mister Dog CLub Foundation

               วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยการนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ  เราเล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมและการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สุนัขและแมว ที่ถูกทอดทิ้ง เราได้เป็นสมาชิกขององค์กร WSPA 

 พาน้องหมาร่วมทำบุญบ้านเด็กอ่อนรังสิต          

และพาน้องหมาร่วมทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ

   

  การแบ่งปัน ความรัก ความอบอ่นและการช่วยเหลือ    หากเพื่อนสมาชิกท่านใดพบสุนัขพันธุ์ลาบาดอร์ที่ถูกทอดทิ้ง ทางมิสเตอร์ด็อกคลับยินดีรับมาฝึกเพื่อส่งมอบให้คนพิการทางสายตา เพื่อให้เค้าเป็นเพื่อนที่เคียงข้างช่วยเหลือผู้พิการ ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ ขอเป็นเฉพาะพันธุ์ลาบาดอร์นะครับเนื่องจากพันธุ์นี้เค้าสามารถนำมาฝึกสำหรับช่วยเหลือคนพิการเป็นอย่างดีครับ

 

                  Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Mister Dog Club Call (66) 081 6972191 มิสเตอร์ด็อกคลับ โทร. 081 6972191 The Most Professional pets relocator in Thailand Email: Misterdogclub@gmail.com