ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
bulletรอบรู้เรืองโฮ่ง
bulletจัดกระเป๋าให้สุนัข
bulletการชำระเงิน -Payment
bulletMembership
bulletMister Dog Club Foundation
dot
บริการขนย้านสุนัขแมว
dot
bulletบริการนำข้าสัตว์เลี้ยงมาประเทศไทย
bulletบริการส่งออกสุนัขและแมวไปทั่วโลก
bulletบริการขนย้ายสุนัขและแมวภายในประเทศ
bulletการประกันอุบัติเหตุสุนัข
bulletคำถามที่พบบ่อยในการย้ายสุนัขและแมว
bulletลัีกษณะของลาบราดอร์และอุปนิสัย
bulletภาพกิจกรรม งาน Bangkok Seiger 2008
bulletภาพบรรยากาศ Toy Dog Club Thailand
คำถามที่พบบ่อยในการย้ายสุนัขและแมว

ก่อนที่คุณจะย้ายสัตว์เลี้ยง มีคำถามที่มักจะสอบถามดังนี้

- มีข้อกำหนดพิเศษอะไรก่อนนำสุนัขและแมวเข้ามาในประเทศ?
- ในการนำเข้าและส่งออกสัตว์เลี้ยง จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
- มีข้อจำกัดอะไรบ้างในการนำสัตว์เลี้ยงเข้าและออกนอกประเทศ?
- สุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนพิเศษอะไรบ้างหรือต้องผ่านการทดสอบอะไรบ้าง?
- มีข้อกำหนดระเบียบปฎิบัติอะไรบ้างในการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในประเทศ?

- วันที่สัตว์เลี้ยงเดินทางมาถึง ตรงกับวันหยุดประจำชาติหรือวันหยุดงานหรือไม่?
- การนำเข้าและส่งออกสัตว์ ต้องใช้หนังสือรับประกันหรือเอกสารพิเศษอะไรบ้าง?
- ขั้นตอนการดำเนินพิธีการผ่านศุลการกรและตรวจสัตว์เข้าเมืองต้องดำเนินการอะไรบ้าง?

ส่วนมากรัฐบาลต่างประเทศจะมีระเบียบในการนำเข้าและส่งออกไม่เหมือนกัน และสัตว์เลี้ยงบางพันธุ์ก็ไม่ได้รับการอนุมัติให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรืออาจไม่อนุญาติให้ส่งออก ดังนั้นสำหรับสัตว์เลี้ยงของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเดินทางก็เหมือนกับคุณเพียงว่าแต่ละประเทศมีความต้องการเอกสารไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำเอกสารให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อเป็นการรับประกัน และไม่ให้ถูกนำไปทำลาย

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Mister Dog Club มิสเตอร์ด็อกคลับ The Most Professional pets relocator in Thailand Email: Misterdogclub@gmail.com